Üç Maymunun Kökeni Nedir?

0
629

Üç maymun deyiminin birinin olaylara karışmak istemediğini anlatmak için kullanıldığını biliyoruz. Hatta ülkemizde son dönemde medya için bu deyim sık sık kullanılmıştır ve karikatürlerde kendini göstermiştir.

- Reklam -

Özellikle medya’da sıkça kullanılan üç maymun hayatımızın da her yerinde kullandığımız bir deyim haline gelmiştir. Peki, bakalım bu deyimin kökeni nereden geliyor. Üç maymun figürünün kökeni Japonya’dır. Mizaru, Kikazaru ve Iwazaru adlı üç maymun Japonca’da görmemek, işitmemek ve konuşmamak anlamına geliyor. İşin daha da ilginç boyutu Japonca’daki bir kelime oyunudur. Buna göre saru Japonca’da hem maymun anlamına gelen bir kelimedir hem de arkasından geldiği kelimeye olumsuz anlam katan bir ektir. Bir kelime ile birleşince saru zaru haline geliyor. Yani örneğin Mizaru hem görmemek hem de gören maymun anlamına gelmiş oluyor.

Üç maymunun kökeniyle ilgili farklı hikâyeler bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi 17. yüzyılda ülkedeki iç savaşı bitirmekle ünlü olan baş kumandan Tokugawa’nın anısına 1936 yılında yapılmış olan anıtta kutsal ahıtlara muhafızlık etmek adına yer almalarıdır. Bununla beraber Japon kültüründe maymun önemli bir kaplar. Astrolojiye bakarsak yıldız burçlarından biri maymundur. Aynı zamanda Maymunlar Günü diye adlandırılan günde insanlar tapınaklarda dua eder.

Bir diğer hikâye ise şöyle: Eski zamanlarda bir dağın yamacında bir maymun kral, dağın diğer yamacında ise şeytan yaşarmış. Kralın yaşlı ve çok akıllı üç maymun danışmanı varmış. Şeytanın sesini duyan veya onu görenler lanetlenir ve taş kesilirmiş. Bunun sonucunda da inanışa göre maymun krallığı felakete uğrarmış. Üç maymun kralları için az bulunan bir çiçek aradıkları sırada şeytanla karşılaşmışlar. Maymunlardan biri onu görmemek için gözlerini kapatmış ama sesini duymuş. İkincisi sesini duymamak için kulaklarını kapatmış ama onu görmüş. Sonuncusu ise hem şeytanın sesini duymuş hem de onu görmüş ve bu sırdan kimseye bahsetmemek için ağzını kapatmış. Halklarını ve krallarını tehlikeye atmamak için üç maymun ellerini kapattıkları yerden çekmeyeceğine ve kimseye bu sırdan bahsetmeyeceğine dair yemin etmiş.