Pendik Belediyesi Zabıta Alımı Yapacak

0
692

Pendik Belediyesi tarafından yayımlanan ilana göre, ”Pendik Belediyesi zabıta alımı ilanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sitesinde de yayımlanmıştır. Pendik belediyesi resmi internet sitesi üzerinde de zabıta alımına dair tüm detaylar yer almaktadır. Yayımlanan ilana göre, 40 zabıta istihdam edilecek ve alımlar için başvurular 8-12 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

- Reklam -

Bu kapsamda, adaylar kendilerinden talep edilen, belirtilen belgelerle beraber başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuruları, Pendik Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden yapabilecektir. Zabıta alımı için, 10 ortaöğretim, 5 önlisans ve 5 lisans mezunu personel alınacağı belirtilmiştir. ”

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Pendik Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanın detayları şu şekildedir;

İLANA BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK ŞARTLARI NELER?

Zabıta alımına dair tüm detayları öğrenmek için https://www.pendik.bel.tr/haber/detay/zabita-memuru-alim-ilani bu linke giriş yaparak tüm detayları öğrenebilirsiniz.

ZABITA BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Zabıta alımı için, Türk vatandaşı olmak, şartı vardır.

Zabıta alımı için, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, gerekmektedir.

Zabıta alımı için, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, şartı bulunmaktadır.

Zabıta alımı için, Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı bulunmaktadır.

Zabıta alımı için, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, şartı bulunmaktadır.

Zabıta alımı için, İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, gerekmektedir.

ZABITA ALIMI İÇİN BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?

Zabıta alımı için, İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise mezunları için 2020-KPSSP94; önlisans mezunları için 2020-KPSSP93 ve lisans mezunları için 2020KPSSP3puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak şartı bulunmaktadır.

Zabıta alımı için, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, şartı bulunmaktadır.

Zabıta alımı için,  657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Zabıta alımı için, Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, şartı bulunmaktadır.

Zabıta alımı için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, şartı bulunmaktadır.