Kartallılar 60 Dönümlük Arazi Konusunda Haklı Çıktı

0
787

Kartal Karlıktepe Mahallesi’nde Topçamlar bölgesinde 8 yıldır süren hukuk mücadelesi sürecine bağlı olarak; T.C İstanbul 9. İdare Mahkemesi bilirkişi incelemesi yapılması kararının ardından Karlıktepe Mahallesi 2274/408 parselde 3 Şubat 2020 tarihinde bilirkişi inceleme yaptı.

- Reklam -

Söz konusu parsel için Kartallılar adına davacı olan İbrahim Doğan değişikliğin planlama ilke ve tekniklerine, şehircilik esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığını; “Karlıktepe Mahallesi sınırları içinde bulunan bu 60 dönümlük alan, 1972 yılı planlarında, 2007 Nazım Planında ve 1/1000’lik 2006 planlarında “Açık ve Kapalı Spor Alanı” olarak belirlenmiştir. 2012 yılında 1/5000’lik planla bu parsel bazında burası spor alanı olmaktan çıkarılarak konut artı ticari alan haline getirildi ve imara açıldı. Buradaki gökdelenler buranın üzerine kuruldu. Yine buradan 20 dönümlük arazi ise İBB tarafından bedelsiz olarak kendine terki sağlandı. Kendisine bedelsiz terke karar verilen alanı ise yeşil alan değil konut alanına dönüştürüldü” diye belirtmişti.

Davanın esasını ise bu alanın deprem toplanma alanı, spor alanı, park ve sosyal donatı alanı olarak belirlemek yerine konut alanı haline getirilmesi üzerine açtığını bildirmişti.

Karlıktepe Mahallesi 2274/408 parselde 3 Şubat 2020 tarihinde inceleme yapan bilirkişi İbrahim Dağan’ın gerekçelerini ve itirazını bizzat yerinde inceleme yaparak haklı olduğunu ortaya koydu.

Bilirkişi yaptığı incelemenin ardından 2274 ada 408 parselde, fonksiyon değişikliğinin söz konusu olduğunu, plan değişikliğinin, sosyal altyapı alanlarını azaltıcı bir nitelik taşıdığı ve bölgesel ulaşım sistemini olumsuz etkileyeceği tespit etti.

Bilirkişi ayrıca 28.09.2015 tasdik tarihli NİP değişikliğinin ise 04.07.2007 onanlı planla öngörülen fonksiyonları değiştirici nitelik taşımadığını da tespit etti.

Bilirkişi raporunda “ 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 2274 ADA 408 PARSEL açısından planlama ilke ve tekniklerine, şehircilik esaslarına ve kamu yararına UYGUN OLMADIĞI”nı belirterek mahkemenin taktirine sunmuştur.

Davacı İbrahim Doğan ve Kartal halkı mahkemenin bilirkişi raporunu dikkate alarak olumlu bir karar vereceğini ve bu olumlu karara bağlı olarak; 60 dönümlük bu alanın deprem toplanma alanı, spor alanı, park ve sosyal donatı alanı olarak başta Karlıktepe Mahallesi olmak üzere Kartal halkının kamusal yararına uygun olarak planlanmasını beklemektedirler.