Kartal İlçe Tarihi Kronolojisi

0
419

Kartal’ın Kronolojik tarihi

- Reklam -

1755′ de Adalara bağlı bir nahiyedir.
1757′ de Üsküdar Kazasına bağlı bir nahiyedir.
1850′ de İzmit Sancağına bağlı bir kazadır.
1861′ de Vilayet Nizamiyesiyle Üsküdar’a bağlı kaza merkezidir.
1866′ da Kartal, Kordon Kazaları adı verilen Kazai erbaadan sayılır.
1869 yılında Dersaadet Belediye İdaresi Nizamnamesi ile İstanbul ve üç belde, on dört daireye ayrılmış, buralarda Belediye teşkilatı kurulmasına karar verilmiştir. Bunların dördünde teşkilat kurulabilmiş ancak personel ve ödenek yokluğundan kapanmışlardır. Bu ön dört daire arasında Kartal yoktur.

1870 yılında çıkarılan bir nizamnameyle Kartal bir Kaymakamlık olarak teşkil edilmiştir.
1871 Vilayet Nizamnamesi gereğince Kartal’ da Belediye kurulmuştur. Kartal’ ın ilk belediye reisi Yasin Ağa’dır.
1912 yılında Dersaadet Belediye Kanunu’ nun icra-i tatbike konulmasıyla Adalar ve Beykoz’ da Devari-i Blediye teşkil olunmuştur. Yine aynı tarihte Kartal Kazasında yapılan belediye seçimiyle Kadri Bey reis olarak seçilmiştir.
1916′ da Kartal kaza merkezine bağlı Yakacık köyünde belediye teşkili uygun görülmüştür.

26.08.1937 tarihinde Kartal Belediye Reisliği makamı, Kartal Kaymakamlığının uhdesine verilmiştir.
16.03.1943 tarihinde Kartal Belediye Reisliğinin Kartal Kaymakamlığı uhdesine verilmesine dair düzenlemeye son verilmiştir.

1943’ten beri Kartal, İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri olarak Belediye statüsünde gelişimini sürdürmektedir.