Kadir Topbaş Fatih Camii Haziresine Defnedilecek. Fatih Camii Haziresinde Kimler Yatıyor?

0
1015

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, bir süredir kanser ve Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, 76 yaşında hayatını kaybetti. Kadir Topbaş, yarın (14 Şubat Pazar günü) öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek.

- Reklam -

Geniş bir hazireye sahip olan Fatih Camii Haziresinde kimler yatıyor? 

Fatih Sultan Mehmed 

Sadrâzam Abdurrahmân Nûreddîn Paşa

 Fatih Sultan Mehmed’in eşi Gülbahar Hatun

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa

Vezir Dino-zâde Âbidin Paşa

Nakşidil Valide Sultan

Gülustû Sultan

Abdurrahman Nureddin Paşa (1833-1912)
Ahmed Amiş Efendi (1808-1920)
Ahmed Cevdet Paşa (1822-1895)

Ali Emîrî Efendi (1857-1924)
Sâmi Efendi (1838-1912)
Mehmed Es’âd Yesârî Efendi (?-1798)

Mustafa Hâkî Tokâdî Efendi (? -1920)
Mustafa İzzet Efendi (1770?-1849)
Mustafa Nâilî Paşa (1798-1871)
Ömer Hilmi Efendi (1843-1889)
Seyyîd Mardinî Yusuf Sıdkî Efendi (1816-1903)

Edebiyatçı Ahmed Midhat Efendi (1844-1912),

Vezir Ahmed Nazîf Paşa (1841-1905)

Meşâyıhdan Ahmed Tâhir Memiş Marâşî Efendi (?-1954),

Edîb Alî Nûsret Bey (1874-1912)

Şeyhü’l-islâm Amasyavî Seyyîd Halîl Efendi (1804-1880)

Ferik Hacı Hüseyin Rıfkî Paşa (?-1911)

Müderris Hâfız Ahmed Şâkir Efendi (?-1897)

Âlim Hoca İshak Efendi (1803-1891)

Nâzır İbrahim Râsih Paşa (1851-1906)

Ferik İsmail Hakkî Paşa (1835-1889)

Müşir Mahmud Mesud Paşa (1820-1890)

Âlim Manastırlı İsmail Hakkî Efendi (1856-1911)

Vâli-Adliye Nâzırı Mehmed Âkif Paşa (1822-1893)
Dersiâm Mehmed Hamdî Efendi (?-?)
Vâli Mehmed İzzet Paşa (1824/25-1890)
Mehmed Nazif Paşa (?-1894)
Rusûmât Emîni Mehmed Ra’if Paşa (1836-1911),

Hâriciye Nâzırı Mehmed Râşid Paşa (1824-1876)
Şeyhü’l-islâm Mehmed Refik Efendi (1813-1872)
Müşir Mehmed Şâkir Paşa (1847-1905)
Vezîr Mehmed Şevket Paşa (1824-1890)
Askerî Müfettiş Mehmed Tevfîk Paşa (1855-1915)
General Pertev Demirhan (1871-1964)

Matematikçi Sâlih Zeki Bey (1864-1921)
Şûra-yı Devlet Âzası Sâmîpaşa-zâde Necîb Paşa (1855-1883)
Meşâyıhdan Hasan Hamdi Efendi (?-1904)
Şehbenderzâde Ahmed Hilmi Efendi (?-1913)
Harbiye Nâzırı Şevket Turgut Paşa (?-1924)
Topçu Ali Rıza Paşa (1854-1921)
Vezîr Velîyüddîn Paşa (?-1891)