İstanbul’dan 188 Milyar TL Vergi Toplandı

0
166

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi’nin verdiği bilgiye göre; Türkiye’deki toplam vergi gelirlerinin yüzde 46’sının toplandığı İstanbul’da, vergi gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 28,5 arttı. Özel tüketim vergisinin, genel bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 27,3, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 28,7 oldu. Motorlu taşıtlar vergi geliri tahsilatında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 642 artış gerçekleşti. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsilatı Temmuz ayında 2 milyar TL’yi geçti. 2020 Nisan ayı itibariyle tahsil edilmeye başlanan dijital hizmet vergisinin tahsilatı, dört ayda 415 milyon TL’yi aştı. Toplam Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yüzde 37,8’inin yer aldığı İstanbul’da, Temmuz ayında en yüksek artış yüzde 7,2 ile kurumlar vergisi faal mükellef sayısında gerçekleşti.

İstanbul’da Temmuz sonu itibariyle toplam 188 milyar TL vergi tahsil edildi.  Aynı dönemde Merkezi Yönetim Bütçesindeki toplam vergi tahsilatı 412 milyar TL olurken, tahsilatın yüzde 46’sını İstanbul oluşturdu.