İcra, Takibi, İtiraz Hakkında Bilmeniz Gerekenler

0
346

Selamlar, vatandaşlarımız tarafından merak edilen bir konuları aktarmaya devam ediyorum. Pandemi, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhran derken, İcra dosyası sayısı, son 1 yılda eklenen 1 milyon 466 bin yeni dosyayla 24 milyon 53 bine çıkmış durumda. Bu sebeplerden ötürü, İcra, Takibi, İtiraz Hakkında Bilmeniz Gerekenler başlığıyla kaleme aldığım konuyu ara başlıklarıyla beraber sizlere aktarıyorum.

Borçlu kişinin borcunu bir şekilde ödeyememesi durumunda, alacaklı kişinin borcunu devletin gücüyle alması icra olarak özetlenebilir. İcra işlemleri ilamlı ve ilamsız olarak ikiye ayrılmaktadır.

İlamlı icra, bir mahkeme kararıyla başlatılan icra türüdür. İlamsız icra ise herhangi bir mahkeme kararı olmadan para ve teminat alacak olan kişilerin tahsili başlatabilmesidir. Mesela; İcra Müdürlüğünden ilamsız icra yolu ile kiralanmış taşınmaz mülkün tahliyesini isteyebilirsiniz.

İlamsız İcra Yoluyla Takip 

Alacaklı kişilerin çek, senet, poliçe veya mahkeme kararı olamadan, alacağı ipotek veya rehinle temin edilmemişse İcra Müdürlüğüne başvurması sonucunda ilamsız icra yolu ile icra takibi başlatabilir. Burada icra takibi başlatabilmek için alacağın var olduğunu ispat eden bir belge sunmak gerekli değildir.

Bu icra takibi, kural gereği yetkili icra dairelerinde açılır. Borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesi yetkili merci olmaktadır. Borçlu kişi yetkisiz bir icra dairesinde başlatılmış olan bir takibe eğer itiraz etmezse takibin başlatmış olduğu icra dairesi de yetkili olur.

İlamsız icra takibindeki kişinin borçlu olmadığı düşünülüyorsa, borçlu kişi icra dairesinin kendisine gönderdiği ödeme emrine 7 gün içerisinde itirazı bildirmesi sonucunda takip durdurulur. Eğer bu süreçte itiraz edilmezse takip işlemi gerçekleşir.

İcra Takibi İtirazı Nasıl Yapılır?

Ödeme emrine tebliğ alan kişi, borçlu olmadığını düşündüğü zaman bu emre itiraz edebilir. İlamsız icra takibinde itiraz ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılmalıdır. İtiraz dilekçesinde, hem icra dairesinin yetkisiz olduğuna hem de borca itiraz edilebilirler. Yetki itirazı, borca itiraz ile beraber yapılmalıdır.

İcra İnkar Tazminatı

İcra inkar tazminatı, borçlar hukuku anlamında bir tazminat olmayıp, ancak itirazın iptali davasında iptal kararı verildiği takdirde hükmedilen tazminat türüdür. İtirazın iptaline yani borçlunun itirazında haksız olduğuna karar verildiği takdirde alacaklı-davacı lehine %20 icra inkar tazminatına hükmedilir.

Haciz Nedir?

Haciz, alacaklı kişinin talebi sonucunda borçlu olan kişinin mallarına el konulmasıdır. Bu işlem İcra Müdürlüğü aracılığı ile yapılmalıdır.

İcra Ödeme Emri Nedir?

İcra ödeme emri, borcunuzun bulunduğunu ve İcra Müdürlüğü tarafından bu borcunuza bir takip başladığını ifade etmektedir.

İcra Dosyası Açık Kalma Süresi

İcra takibi yenileme zaman aşımı ve diğer süreler dikkate alınarak takibin gerçekleştirilmesi alacaklılar açısından son derece önemlidir. 1 yıl boyunca dosyada herhangi bir işlem yapılmamış ise doyasının işlemden kaldırılması mümkündür.

İcra Takibi Harç Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İcra takibinin türüne göre farklı belgeler düzenlenmesi gerekebilir. Bunun yanında alacaklı kişinin kendisi veya avukatı borçlunun ikametgahının bulunduğu yerleşim mahkemesine gider. Burada icra tevzi bürosuna başvurularak alacağın miktarına göre belirlenen harç tutarı ödenir. İcra takiplerinde isteğe bağlı olarak avukat tutulabilir. Genelde şirket icralarında avukat tutulmaktadır.

İcra Takibinde Zaman aşımı Süresi Ne Kadardır?

İcra takibinde zaman aşımı süresi toplamda 20 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak bu toplam süre içinde ilgili kanun çerçevesinde borçlar 10 senede zaman aşımına uğrar. Avukatlar ile yapılan icra takibinde ise icra takibinin yenilenmesi durumunda süreler 10 sene daha uzayarak 20 seneye ulaşacaktır.

Son zamanlarda sadece ülkemizde değil tüm dünya da yaşanan siyasi ve ekonomik sıkıntıların son bulması dileğiyle…