Ev Sahipleri Kafalarına Göre Kira Artışı Yapabilir mi?

0
379

Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 39,33 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE’de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış gerçekleşti.

Kira Oranı Hesaplaması

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

Ev Sahipleri Kafalarına Göre Kira Artışı Yapabilir mi?

Yeni Borçlar Kanunu ile Ev sahipleri ile kiracılar arasında “kiranın hangi oranda artacağı” konusu yasal zorunluluğa bağlanmıştır. Ev sahipleri her yıl Yİ-ÜFE oranında kira artışı yapabilir.

Taraflar kendi aralarında anlaşamazlarsa, mahkemeye başvurup “kira tespiti” talebinde bulunabilirler. Bu gibi durumlarda hâkim; Yİ-ÜFE’deki artış oranı, kiralanan evin durumu ve emsal kira bedellerini göz önüne almak suretiyle, kira tutarını belirleyebilecektir.”

5 yıl Dolana Kadar Tüfe Oranında

 TBK’nın 344. maddesine göre kira sözleşmesinin başlangıcından itibaren beş yıl süre boyunca bir yıllık kira dönemini takip eden dört yıl boyunca yeni dönem kira parası TÜFE artış oranı uygulanmak suretiyle tespit edilip ödenir. Sözleşmede ki kira başlangıcını takip eden dört yıl boyunca TÜFE artış oranı üzerinde artırım talep edilemez.

Taahhüt Yoksa Tahliye Zorunluluğu Var mı?

Sözleşme süresi sonunda tahliye taahhüdü yok ise kiracının, kiralanan taşınmazı tahliye etmek zorunluluğu yoktur. Konut ve çatılı işyerlerinde, kiralanan TBK’nın 350., 351., 352. maddelerinde düzenlenen sebepler ile genel tahliye nedeni olan TBK’nın 315. maddesinde düzenlenen “temerrüt nedeniyle” veya TBK’nın 316. maddesinde düzenlenen “akde aykırılık” nedeniyle tahliye şartları var ise taşınmazın tahliyesi talep edilebilir. 

Kızım ve Damadımla Oturuyoruz, Ev Sahibi Çık Diyebilir mi?

Sözleşme kiminle akdedilmiş ise kiralanan taşınmazı kullanma hakkı da o kişiye ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere aittir. “Akde aykırı” tahliye davası açılması içinde TBK’nın 316. maddesi gereği kiracıya ihtar gönderilerek 30 günlük süre içerisinde akde aykırılığın giderilmesi talep edilecektir. İhtar ile verilen süreye rağmen akde aykırılık giderilmez ise sözleşmenin feshi ve tahliye davası açılacağı kiracıya bildirilmelidir. 

Satın Alınan Ev Kaç Ay İçinde Boşaltılmalı?

Yeni malik TBK’nın 351. maddesine göre; bir aylık süre içinde ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açabileceği gibi iktisap (elde etme) tarihinden itibaren bir ay içinde ihtar keşide edip (bir ay içinde tebliğ edilme zorunluluğu bulunmakta) iktisap tarihinden itibaren 6 ay sonra ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılabilir. Yeni malik taşınmazı iktisap etmesinin yanı sıra aynı zamanda; kendisinin, eşinin, çocuklarının veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaç iddiasını ispat etmesi gerekir.

Yeni Ev Sahibi Ek Zam Yapabilir mi?

TBK 310. maddesine göre; yeni malik eski malikin kira sözleşmesinden kaynaklanan haklarına halef olur. Yeni malik istediği gibi kirayı artıramaz.