Ev Hacizi hakkında her şey

0
440

Herkese merhaba yeni bir yazıyla sizlerle birlikteyim. Merak edilenleri yazmaya,, vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyorum. Türkiye’de en çok merak edilen konulardan biri olan Ev hacizi hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum.

Eve Haciz Gelir Mi?

 Kişi herhangi bir kuruma ya da bir bankaya borçlu olarak kalmışsa ve bu borcunu ödememişse evine ya da maaşına haciz gelir. Belirli bir süre içerisinde borç ödenmediği takdirde ilk olarak maaşa haciz işlemi uygulanır. Banka hesaplarına da haciz gönderilir. Ardından kişinin ikametgâh evine haciz işlemi başlatılır.

Eve gelen haciz memuru neleri alabilir?

Haciz memuru borçlu için lüzumlu olmayan malları haczedebilmektedir. Evde olan beyaz eşyalardan ihtiyaç dışında olan ikinci bir ürün varsa bunlar haczedilebilir. Bunun dışında para, ziynet eşyası, antika eşya, değerli taşlar haczedilebilen mallar arasındadır.

İcra memuru eve gelmeden arar mı?

Bu konuda hiç bir yasal engel yoktur. İcra dairesinden sizlere tebligat yapıldığı zaman zaten sizi eve haciz geleceği konusunda bir nevi uyarmış oluyor. Zaten tebligatın kelime anlamı da bildirimdir. Bundan sonra eve hacze gelindiği sırada icra memurunun sizi arayıp haber verme gibi bir mecburiyeti yoktur.

İcra Memuru eve geldiğinde evde kimse yoksa ne olacak ?

Bu durumda icra memuru şayet alacaklının talebi varsa kapıyı çilingir ile açtırabilecek ve eve girip hacze kabil mal varsa haczedip kaldırma imkanı da olacaktır. Bu konuda hiç bir yasal engel yoktur. İcra Memurları çat kapı eve geldikleri zaman sizin evde olup olmamanız onlar için sorun olmaz. Sadece evde olmamanız biraz zaman kaybına sebep olacaktır. Özellikle büyükşehirler de çilingir bulmak hiç de zor değil. Kapınız KIRILMADAN açılır. ( bazı hukuk büroları gönderdikleri mesajda kapınız çilingirle kırılarak malların tamamı kaldırılacağı gibi saçma sapan ifadeler yer almaktadır) Kapınız çilingir ile açılır ve haciz bittikten sonra da tekrar kapatılır.

Aile Evine Haciz Gelir Mi?

Haciz işlemi, borçlunun resmî ikamet adresinde başlatılacaktır. Borçlu adres kayıt sisteminde nerede yaşıyor gözüküyorsa, haciz işlemleri için o eve gelinecektir. Eğer borçlu ailesi ile birlikte yaşıyorsa, sadece borçlunun eşyaları haczedilmesi mümkündür.

Haciz Gönderilme Süreci Nasıldır?

  • Haciz ilk olarak 1 kâğıt üzerinde gerçekleşir. Bu uyarı olarak ele alınır.
  • Eve haciz gönderilme durumu kişinin maaşı olmadığı takdirde gerçekleşir.
  • Maaşı olan kişi için ilk olarak maaşına haciz gelir. Ancak herhangi bir kuruma bağlı maaşı yok ise evine haciz işlemi başlatılır.

İhtiyati Hacze İtirazın Şartları

Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi hâlde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.”

HACZE İTİRAZIN YAPILMASI •

Borçlu, ödeme emrine itirazını doğrudan icra dairesine yapar. Kural olarak itiraz, ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılır. Ancak, borçlu bulunduğu yer icra dairesine de, takibin yapıldığı yer icra dairesine gönderilmek üzere itirazda bulunabilir. İtiraz, dilekçe ile veya sözlü olarak yapılabilir (m. 62/I,c,1) Her iki durumda da itiraz tutanağa geçirilir (m.8/I, Yön. M. 22/II). Borçlu, itirazından her zaman vazgeçebilir veya borcunu ödeyebilir, ancak bunun kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Borçlu veya vekili, dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere borçluya ait yurt içinde bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorundadır.

•Ödeme emrine itiraz süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren yedi gündür (M. 60/II, b,3; 62/I,c,1).

• Borçlu birden fazla ise, her borçluya ayrı ödeme emri tebliği gerektiğinden, her borçlu için ödeme emrine itiraz süresi de ayrı ayrı başlar.

• Borçlu yedi gün dolmadan itirazı olmadığını bildirirse, takip kesinleşir; artık bundan sonra borçlu itiraz süresi dolmasa da itiraz edemez.

Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle…