E-Defter Geçiş Hadleri Nelerdir?

0
192

E-Defter zorunluluğu, Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunu kapsamı gereğince defterde olması gereken belgelerin tamamının elektronik ortama geçişinin yapılarak ticari defterlerden olan “Yevmiye” ve “Envanter” defterlerinin elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesidir. Elektronik ortamda kağıt üzerindeki belgelerin tamamı aynı şekilde ve daha okunaklı ve analiz edilir bir şekilde yer almaktadır. Gerekli avantajları sayesinde bilanço usulüne göre defter tutan işletmelerin zorunda olmasalar bile tercih etmesi gereken bir sistemdir.

Gelir İdaresi Başkanlığı bazı sınırları aşan tüzel ve gerçek kişilikler için E-Defter uygulamaya geçiş şartları getirmiştir. Bu tacirler otel, konaklama, e-ticaret, gayrimenkul ve motorlu taşıt işleri ile uğraşan firmalara daha düşük ciro sınırları getirilmiş olsa da genel olarak 2022 yılında 3 Milyon TL brüt satış hasılatından daha fazla gelir sağlayan firmaların E-Deftere geçiş yapması zorunlu hale gelmiştir.

  • 2022 Yılında 3 Milyon TL brüt satış hasılatı bulunan mükellefler 2023 yılı 01.07.2023 tarihine kadar E-Fatura 01.01.2024 tarihine kadar E-Deftere geçişlerini tamamlamaları gerekmektedir.
  • Gayrimenkul ve motorlu taşıt işleri ile uğraşan firmalar 2020 ve 2021 brüt satış hasılatları 1 Milyon TL üzerinde ihtiva ediyorlar ise 01.07.2022 tarihinde E-Fatura 01.01.2023 tarihinde E-Defter uygulamalarına zorunlu geçiş yapmak zorundadırlar.
  • E-Ticaret faaliyetleri gösteren ticari işletmeler 2020 ve 2021 yılında 1 Milyon TL üzerinde brüt satış hasılatlarına haiz oldukları takdirde 01.07.2022 tarihinde E-Fatura 01.01.2023 tarihinde zorunlu E-Defter uygulamalarına geçiş yapmak zorundadırlar.
  • 2022 yılında E ticaret faaliyetleri ile iştigal eden ve 500 Bin TL üzerinde Brüt satış hasılatı sağlayan ticari işletmeler 01.07.2023 tarihine kadar E-Fatura 01.01.2024 Tarihine kadar E-Defter başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
  • Otel ve konaklama hizmeti veren işyerleri ise hiçbir ciro sınırlamasına tabi tutulmadan 01.07.2022 tarihinde E-Fatura 01.01.2023 tarihinde E-Defter uygulamalarına geçiş yapmak zorundaydılar.

E-Defter Uygulamasının Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

E-Defter uygulaması dijital dönüşümün etkisini her alanda göstermektedir. Ayrıca, E-Defter üzerinden birçok alanda tasarruf edilmesi hedeflenmektedir. Şirketlerin işlemlerini ve kişisel bilgilerini güvende kalmasını sağlar. Dolayısıyla, E-Defter uygulamasının kullanıcılarına sağladığı avantajlar sırasıyla şu şekilde incelemek mümkündür.

  • Vergi Usul Kanunu gereğince işletmeler 5 yıl süre boyunca onaylı defterlerini saklamakla mükelleftir. Kağıt üzerinde yer alan bu defterlerin saklanması için zamana ve depolamaya ihtiyaç vardır. Fakat E-Defter uygulamasını kullanarak bütün belgelerinizi zaman ve yer sınırlaması olmadan güvenle saklama kolaylığı sunmaktadır.
  • E-Defter sistemi kullanıldığı zaman mürekkep ve kağıt gibi harcamalar olmayacaktır. Böylece defter tasdik gibi maliyetlerden kaçınılmış olarak aynı zamanda çevre atıkları engellenir.
  • Belgelerin onaylanma, basılma ve gönderilme süreçleri dijital ortam üzerinde gerçekleştirilir. Bu sayede, noter üzerinden yapılacak işlemlere ihtiyaç kalmaz ve iş verimliliği maksimum düzeyde gerçekleşir.