DASK Nedir Ne İşe Yarar?

0
290

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Zorunlu Deprem Sigortasını yapmak ve yönetmek amacıyla kurulan kamu kurumudur. 17 Ağustos 1999 depreminin ardından deprem felaketine karşı Türkiye kamuoyu ve bürokrasisindeki bilinç eskiye oranla artış gösterdi. Depreme karşı yapılan hazırlıklar kapsamında, zorunlu sigorta da gündeme getirildi. DASK, 27 Aralık 1999 tarih ve 23919 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 587 sayılı “Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile kuruldu. İlk poliçesini 27 Eylül 2000 tarihinde üretti. DASK, poliçelerini halen 24 sigorta şirketi ve onların acenteleri aracılığıyla satmaktadır.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’nı düşük fiyattan temin edebilmek için, bu sigortanın mümkün olduğunca fazla sayıda kişi tarafından alınması için çaba gösterdi, reklam kampanyaları yaptı. Ayrıca, büyük bir deprem felaketini karşılayabilmek için önemli reasürans korumaları satın aldı.

DASK’ın Amacı

Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat sistemidir. Bu sayede yaşamın deprem öncesindeki temel standartlarında devam edebilmesi amaçlanır.

DASK mecburiyeti var mı?
Konut sigortaları isteğe bağlı olarak yaptırılabilirken DASK ise herkes için zorunlu. “DASK zorunlu mu, cezası var mı?” sorusunun yanıtı ise hem evet hem hayır. DASK yaptırmayanlara maddi bir yaptırım uygulanmıyor ancak geçerli bir DASK poliçesi bulunmayan evlere elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetler verilmiyor.

DASK sigortası neleri kapsar?
DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

DASK olmadan ev satışı yapılır mı?
Deprem sigortası olan DASK olmadan tapu dairelerinde taşınmaz malların alım satım işlemlerini gerçekleştirmek mümkün değildir. Hatta sadece alım satım değil, ipotek ve kiralama işlemlerinin de DASK olmadan gerçekleşmesinin imkanı yoktur.

DASK Ne zaman istenir?
Tapu işlemleri sırasında Zorunlu Deprem Sigortası poliçe kontrolü yapılıyor. Aksi halde DASK poliçesi olmadan taşınmaz mallarınızın alım-satım, ipotek ve kiralama işlemlerinin yapılması mümkün değil. Kiralanan ya da satın alınan konutun devri sırasında da mutlaka DASK poliçesinin gösterilmesi gerekiyor.

Kiracı DASK yaptırmak zorunda mı?
Zorunlu Deprem Sigortası, kiracı tarafından kendi adına yaptırılamaz. Kiracı, Zorunlu Deprem Sigortasını “Sigorta Ettiren” sıfatıyla, ev sahibi adına yaptırabilir.